fbpx

Gmina Komprachcice utworzona została w 1973 roku. Ogółem liczy około 10.661 mieszkańców ,obejmuje obszar 5591 ha, w tym użytki rolne 3829 ha.

W jej skład wchodzi 9 sołectw. Są to:

  • Sołectwo Chmielowice
  • Sołectwo Domecko
  • Sołectwo Dziekaństwo
  • Sołectwo Komprachcice
  • Sołectwo Ochodze
  • Sołectwo Osiny
  • Sołectwo Polska Nowa Wieś
  • Sołectwo Wawelno
  • Sołectwo Żerkowice

Gmina Komprachcice położona jest w środkowej części województwa opolskiego. Od strony południowo-zachodniej sąsiaduje z gminą Prószków z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, od północnego wschodu z miastem Opole a od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Prószków.

Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z wyjazdami do pracy głównie do Opola oraz rolniczą
Funkcje te zostały wykształcone w wyniku położenia gminy w zasięgu dużego ośrodka miejskiego oraz warunków naturalnych.

Obszar gminy Komprachcice należy do najcieplejszych i najbardziej suchych rejonów województwa. W krajobrazie dominują niewielkie pagórki przedzielone dolinkami, w których trafiają się małe oczka wodne i wolno płynące rzeczki, płaszczyzny pól i łąk urozmaicają liczne kępy zadrzewień. Mimo bliskości miasta środowisko naturalne jest w dość dobrym stanie. Jest to doskonały obszar do zabudowy pod małe domy w okolicy Opola. Działka uzbrojona w Chmielowicach jest doskonałym miejscem, w jakim może powstać Twój dom.

rogowy układ komunikacyjny w gminie Komprachcice tworzą drogi wojewódzkie i powiatowe umożliwiające dojazd do najważniejszych miejsc w województwie, oraz sieć dróg gminnych i osiedlowych umożliwiająca dojazd mieszkańcom do miejsc zamieszkania jak również swobodne poruszanie się po obszarze całej gminy, większość dróg jest utwardzona brukiem lub nawierzchnią asfaltowo-betonową.

Od strony południowo zachodniej przez gminę przebiega autostrada A4 – do której dostępność umożliwia węzeł Prądy oraz węzeł Dąbrówka .

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe- regionalna Opole- Nysa oraz linia Opole- Wrocław.

Do wszystkich miejscowości gminy Komprachcice dojeżdżają autobusy komunikacji miejskiej (nr 8, 16, ) oraz do Wawelna autobusy PKS.

Na terenie gminy mieści się Lotnisko Aeroklubu Opolskiego -Polska Nowa Wieś.