Teren osiedla znajduje się pod całodobowym monitoringiem.